Vásárlási feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg a Agronline.hu Kft. (székhely: 8692 Szőlősgyörök, Arany J. u. 33., Cégjegyzékszáma: Cg. 14-09-313032, Adószáma: 24152905-2-14 , a továbbiakban: „agronline.hu” ) kizárólagos tulajdonában álló és az agronline.hu Kft által működtetett www.agrarkupon.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre (a továbbiakban: a „Felhasználó”). A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői mind a jelen Felhasználási Feltételekben, mint a Weboldalon „Agronline.hu” vagy „Agronline.hu csapata” néven is szerepelhetnek.

I. A Weboldal működési elve

 A Weboldal egy, a közösségi vásárlás működési elvére alapuló olyan honlap, mely szerint a közösség bizonyos idő alatt meghatározott vevői létszám elérése esetén jelentős kedvezményekkel jogosult bizonyos ideig különböző szolgáltatásokat megvásárolni. Agronline.hu fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa vagy akár megszüntesse. 

A Weboldal működtetését az Agronline.hu közvetítő szolgáltatóként, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. Agronline.hu közvetített szolgáltatásként a Weboldalon az általa szerződött partnerek (a továbbiakban "Partner") szolgáltatásait, termékeit (a továbbiakban: a „Szolgáltatás”) a közösen megállapított kedvezménnyel értékesíti a vevőknek (az „Ajánlat”), feltéve, ha agronline.hu a Partnerrel előre egyeztetett, meghatározott számú vevőt biztosít a Szolgáltatás igénybevételére. Ebből a szempontból csak Felhasználó minősülhet vevőnek. Agronline.hu ilyen ajánlatokat rendszeresen közöl a Weboldalon. Amennyiben az Ajánlat tartalma módosul, erről agronline.hu a regisztrált Felhasználóit hírlevélben, az Ajánlattal élő, vagyis a Szolgáltatást megvásárló Felhasználókat pedig külön e-mailben is értesíti.

Amennyiben Felhasználó megvásárolja a Szolgáltatást, azaz nem csak „leüti” a kupont, hanem ki is fizeti azt,úgy az Ajánlat életbe lép és a Szolgáltatást megvásárló Felhasználók elektronikus levélben egy linket kapnak, ahonnan kinyomtathatják az előre meghatározott kedvezményt tartalmazó kupont (a továbbiakban: a „Kupon”), amelynek a Partnernél való bemutatásával igénybe vehetik a Kuponon szereplő Szolgáltatást az ott meghatározott kedvezményes áron. Partner erről számlát bocsát ki a Vevő nevére.

Amennyiben vevő a terméket a határidő alatt nem fizeti ki, úgy a vásárlása érvénytelen. Amennyiben kifizeti, de a beváltási határidő letelte után 5 naptári nappal nem veszi át, úgy a kupon érvénytelen, a befizetett összeg 14 naptári napig (beváltástól számított 14 naptári nap) visszajár.

Amennyiben Vevő a terméket kifizeti, de a beváltástól számított 14 naptári napon belül nem veszi át és nem jelentkezik az agrarkupon.hu Kft-nél, akkor a befizetett összeg már nem jár vissza!

II. Regisztráció, a Weboldal használata

Regisztráció nélkül is fel lehet iratkozni az agronline.hu hírlevelére: ebben az esetben a „Feliratkozás hírlevélre” gombra való kattintást követően a feliratkozó személy a feliratkozás után pár másodperccel egy e-mailt kap, amelyben meg kell erősíteni a feliratkozását. Ezt követően az agronline.hu újabb Ajánlatairól e-mailben értesítést kap. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni. Az Ajánlatokban foglalt kedvezményekben való részesüléshez regisztráció szükséges.

2.1 Regisztráció

 A felhasználók a Weboldalt előzetes regisztráció útján vehetik igénybe, amely az alábbi módon lehetséges:

2.1.1 Közvetlen regisztráció: Az oldalon található „Regisztráció” gombra kattintva felhasználó nevet választ magának, majd személyes adatai (vezetéknév, keresztnév), működő és valós e-mail címe, jelszava, majd megerősített jelszava megadása után az általa megadott e-mail címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A megerősítést kérő e-mailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, ezt követően azonnal jogosult a Weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe venni.

 A Weboldalon bármilyen módon való regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldal működtetője a Weboldallal kapcsolatos hírleveleket, ajánlatokat, értesítéseket küldjön számára a regisztrációkor megadott e-mail címére.

Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy agronline.hu regisztrációkor elkérje postázási címét, adott esetben telefonszámát illetve foglalkozásának megjelölését, valamint egyéb, a Felhasználót érintő személyes adatokat. Agronline.hu a személyes adatokat kizárólag saját célból használhatja fel, a VI. pontban foglalt adatkezelési szabályoknak megfelelően, azokat harmadik személyeknek csak jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetén adhatja át.

A  portál üzemeltetője az oldal használata során a felhasználóktól kapott adatok kezelésénél betartja a vonatkozó törvények és rendelkezések előírásait. A vonatkozó törvények: Az Ektv.; az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; a 1998. évi VI. törvény az egyének személyes adatainak védelméről gépi feldolgozás során; a 2001. évi XL. törvény a hírközlésről; , valamint az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről. 

2.2 A Weboldal használata

2.2.1 Az Ajánlat igénybevétele

 Amennyiben a Felhasználó valamely Ajánlatban meghatározott Szolgáltatást meg kívánja vásárolni, úgy a "Megveszem" gombra kattintással vásárolhatja meg a Szolgáltatást, amelyért átutalással, vagy bankkártyával fizethet.

 Átutalásos fizetés esetén a Felhasználó a "Fizetés átutalással” gombra kattintást követően megjelenő oldalon szereplő információk értelemszerű alkalmazásával (kedvezményezett neve, bankszámlaszáma, közlemény, összeg) fizethet a Szolgáltatásért. Ez esetben a közlemény egy egyedileg generált számsor, amely biztosítja az Ajánlat és a Felhasználó beazonosítását.

Készpénzes fizetés esetén a Felhasználó, szőlősgyöröki irodánkban fizethet a Szolgáltatásért. Irodánk címe: Kapcsolat menüpontban található meg.

 Mindaddig, amíg az Ajánlatban előre meghatározott számú Felhasználó nem dönt úgy, hogy megvásárolja a Szolgáltatást, a már a vásárlás mellett döntő Felhasználók által megfizetett összegek zárolt számlán gyűlnek össze. Abban a pillanatban, amint a szükséges Felhasználói (vevői) létszám összegyűlik, az Ajánlat érvényessé válik. Azon Felhasználók, akiknek átutalása már jóváíródott, azonnal megkapják  e-mailben, vagy a kuponjaim menüpontban kinyomtathatják az előre meghatározott kedvezmény igénybevételére jogosító, az alábbi 3. pontban részletesen meghatározott kupont (a "Kupon").

 Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást ajándékba kívánja adni harmadik személy részére, úgy vásárláskor az „Ajándékba adom” gombra kattintással köteles megjelölni annak a személynek a nevét és e-mail címét, akinek ajándékba szánja a Kupont, emellett személyes üzenetet is hozzáfűzhet.

Amennyiben az Ajánlatban előre meghatározott időtartam alatt nem gyűlik össze a szükséges számú Felhasználó, úgy az Ajánlat érvényességi idejét követő 3 (három) banki napon belül agronline.hu visszautalja a zárolt számláról az érvénytelen ajánlat miatt érkezett összegeket az azokat megfizető Felhasználóknak.

 2.2.2 A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

 Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp az oldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik agronline.hu-val szemben az agronline.hu által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet agronline.hu-nak a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

Felhasználó agronline.hu előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni, politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat agronline.hu felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

 Amennyiben agronline.hu tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy agronline.hu a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén agronline.hu jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni és/vagy törölni.

 Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

III. A Kupon és felhasználása

Eredményes ajánlat esetén a vásárlást követően megkapott e-mailben található linkről kinyomtatott Kupon jogosítja fel a Felhasználót a Szolgáltatás igénybevételére.

3.1 A Kupon leírása

A Kupon az alábbiakat tartalmazza:

      A Szolgáltatás megnevezése,

A Szolgáltatást nyújtó Partner megnevezése, a Szolgáltatás nyújtásának (a Kupon beváltásának) helye.

       A Kupon névértéke,

       A kedvezmény mértéke,

 Egyedi azonosító szám,

       A Felhasználó vagy ajándékozás esetén a megajándékozott személy neve,

 A Kupon érvényességi ideje (kezdő és végső időpont),

 A Kupon felhasználásának legfontosabb szabályai.

 3.2 A Kupon felhasználása

 A kinyomtatott Kupont a Felhasználó a Kupon érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott Szolgáltatás igénybevételére felhasználni. Az érvényességi idő lejártát követően a Kupon többé nem használható fel. A Kupon felhasználásakor a fizetést megelőzően a Felhasználó köteles értesíteni a Partnert/Partner képviseletében eljáró személyt (pl. beszerző) arról, hogy agronline.hu Kupont kíván a fizetéshez felhasználni. A Szolgáltatás igénybevételéről a Partner állít ki bizonylatot (számlát) a Felhasználó részére.

A Kupon készpénzre nem váltható: amennyiben a Felhasználó a Partnernél olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelynek értéke nem éri el a Kupon névértékét, úgy Felhasználó nem jogosult a különbözetre.

 A Kupon átruházható harmadik személyekre. Ebben az esetben azonban mind agronline.hu, mind a Partner kizárják felelősségüket a Felhasználó irányába a Kupon harmadik személyek által való jogosulatlan felhasználása miatt.

 Amennyiben a Felhasználó e-mail fiókját feltörik, és/vagy a kinyomtatott Kupont elveszíti vagy ellopják tőle, köteles erről agronline.hu-t e-mailben értesíteni, megjelölve az Ajánlat nevét és a Kupon egyedi azonosító számát. Agronline.hu az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti a Partnert a Kupon visszavonásáról. Amennyiben a Partner értesítését megelőzően az így jogosulatlanul megszerzett Kupont harmadik személy még nem váltotta be, úgy a Kupont agronline.hu érvényteleníti és ha a felhasználó kéri, akkor az agronline.hu egy új kóddal ellátott kupont állít ki.

A kuponnal történő vásárlást a kupon kibocsátójánál lehet beváltani. Amennyiben futárral szeretné küldetni a terméket, úgy annak költségét külön kell fizetni.

IV. Szellemi tulajdon

 A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a agronline.hu, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

 A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag az agronline.hu előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. Az agronline.hu logót és egyéb védett szerzői jogi tartalmakat tartalmazó Kupon jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint történő felhasználása külön írásbeli engedély nélkül is lehetséges.

 Agronline.hu szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

V. A felelősség korlátozása

 Tekintettel arra, hogy agronline.hu a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Partnerei által meghatározott Szolgáltatások minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót bármilyen kár érné, úgy ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Felhasználó kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat.

 Agronline.hu nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Agronline.hu-t nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

 Agronline.hu a Szolgáltatások leírását teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós Szolgáltatás között különbség van, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Partnert terheli.

VI. Adatkezelés

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az agronline.hu Kft. a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé. 

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a agronline.hu Kft. csak azokat az információkat használja fel, amelyek a Felhasználó azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy a tájékoztatást kaphasson az agronline.hu Kft. oldalainak fejlesztéséről, szolgáltatásairól a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint az agronline.hu Kft. hivatalos értesítéseiről. 

A Felhasználóról az agronline.hu Kft. által nyilvántartott adatok, az agronline.hu Kft. által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és az agronline.hu Kft., vagy a Felhasználó és a Partner között felmerülő kérdések, viták megoldására. Felhasználó a profiloldalán megadott adatait a regisztrációt követően módosíthatja, ebben az esetben azonban az agronline.hu Kft. az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja a Felhasználó korábbi adatait.

Az agronline.hu Kft. garantálja, hogy a Felhasználók személyes adatait a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával, az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli s fenntartja magának a jogot, hogy Felhasználó adatait más – az agronline.hu Kft. tulajdonosainak tulajdonában levő – vállalkozásokban is felhasználja. . Partner a Felhasználók nevét és az általuk megvásárolt Kupon(ok) egyedi azonosító számát, vagy az azonosító egy részét kapja meg, kizárólag a Felhasználó beazonosítása és a visszaélések elkerülése végett.

VII. Elállás

 A távollevő között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet alapján a Felhasználó a Kupon megvásárlásától számított 14 (tizennégy) napon belül jogosult elállni a szerződéstől. Ebben az esetben Felhasználó köteles elállási szándékáról írásban értesíteni agronline.hu-t, aki az értesítés kézhezvételétől számított 1 (egy) munkanapon belül köteles a Partnertől írásbeli megerősítést kérni, hogy a Felhasználó által megjelölt azonosítószámú Kupon még nem került felhasználásra, egyúttal a Kupon befogadását a Partnernek megtiltani. Amennyiben a Partner írásban megerősíti, hogy az érintett Kupont még nem használták fel, agronline.hu a Kupont azonnal érvényteleníti és a Partner értesítése kézhezvételétől számított 30 (harminc) munkanapon belül köteles visszautalni Felhasználónak az érvénytelenített Kupon vételárát.

VIII. Alkalmazandó jog

 Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben a Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

IX. OTP vásárlói tájékoztató

OTP vásárlói tájékoztató a kártyás fizetésről (.pdf)